25 November 2019 Zwaagdijk, The Netherlands Posted in Press releases

Action en or bereiken akkoord over nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling

Action en haar ondernemingsraad hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (avr). De regeling geldt met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van drie jaar voor alle medewerkers in Nederland in schaal 1 t/m 15. Het betreft meer dan 15.000 medewerkers in de winkels, logistiek en op de kantoren. De huidige avr gold sinds januari 2018 en loopt af per 31 december 2019.

Sander van der Laan, ceo Action: ‘Het gaat goed met Action, wij groeien internationaal hard en we zijn een financieel gezond bedrijf. Het is onze verantwoordelijkheid als werkgever ervoor te zorgen dat we een gezonde onderneming blijven. Ons succes hebben wij voor een belangrijk deel te danken aan onze medewerkers. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze collega’s passend worden beloond.’

Action en de ondernemingsraad zijn in de nieuwe avr een loonsverhoging van 8,5% overeengekomen plus een eenmalige uitkering van 1% over het brutosalaris op basis van de gewerkte uren in 2019. De lonen gaan in zes stappen structureel omhoog gedurende de looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. Daarnaast zijn in de nieuwe avr extra verbeteringen op het gebied van vitaliteit en flexibilisering doorgevoerd.

Peter van der Weerdt, voorzitter or: ‘De nieuwe avr heeft een looptijd van drie jaar en geeft daarmee rust en duidelijkheid voor de medewerkers. We zijn tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom van nieuwe medewerkers en op het behoud van huidige werknemers.’